20. 09. 2020

Storitve

Pisni prevodi

Zagotavljam vam kvalitetne pisne prevode vaših besedil.

Splošna besedila

z različno obliko in vsebino, ki pa niso zahtevna s terminološkega vidika

Tehnična besedila

iz najrazličnejših področij: priročniki, navodila za uporabo, knjige, pogodbe, specifikacije, podatkovni spisi, znanstveni in medicinski članki ter dokumenti, poslovna korespodnenca, programska oprema, certifikati in potrdila, bilance itn.

Marketinška besedila

lahko vam pomagam pri uresničevanju posebnih prevajalskih marketinških projektih, ki zajemajo izdelavo in prevod brošur, revij, oglaševalskih besedil, spletnih strani, poslovnih pisem in sporočil ter motivacijskih pisem itn.

Sodno overjeni prevodi

največkrat gre tukaj za prevajanje pogodb, pooblastil, diplom, letnih in finančnih poročil, zdravniških spričeval, ki morajo biti sodno overjeni.

Lektoriranje

Vsa besedila, ki jih prevedem, jih dam tudi lektorirat, saj brez ustrezne kontrole in poprave kakovost ni zajamčena. Cena prevodov vključuje tudi ceno lektoriranja. Se pravi, da je lektoriranje eden najpomembnejših postopkov pri prevajanju besedil.

V lektoriranje gredo vsa prevedena besedila. Lektorji, na katere se nanašam, so ponavadi izkušeni jezikoslovci, ki popravljajo pravopis, slovnico in slog ter predlagajo potrebne izboljšave. Na tak način poskrbijo, da je besedilo natančno in slogovno pravilno.

Tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje. V grobem se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje.

Simultano prevajanje ali tolmačenje

Smart pokriva vsa področja simultanega prevajanja bodisi za zasebno kot javno področje, za ciljne skupine, oglaševalne agencije, razne javne, zasebne in ostale dogodke.

Simultano prevajanje ali tolmačenje poteka tako, da tolmač v kabini posluša govornika v tujem jeziku in ustno prevaja v drugi jezik, v realnem času. Simultano prevajanje omogočata navadno dva tolmača za isti jezik, ki se zamenjujeta na približno pol ure tolmačenja. Tolmači prevajajo v zvočno izolirani kabini s pomočjo slušalk in mikrofona, poslušalci v dvorani pa so opremljeni s slušalkami z gumbom, s katerim lahko prižgejo mikrofon, če želijo tolmaču postaviti vprašanje, ki ga bo ta govorniku postavil v tujem jeziku.

Naša agencija razpolaga s strokovnimi in izkušenimi tolmači, ki bodo omogočili uresničevanje vaših poslovnih ciljev.

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je najbolj pogosta oblika tolmačenja, saj ne zahteva uporabo dodatne opreme kot pri simultanem tolmačenju (zvočno izolirana kabina, slušalke itn.) oz. dolgoročnega in zahtevnega načrtovanja.

Govornik izreče nekoliko stavkov in se nato zaustavi, tolmač pa ponovi to kar je govornik ravnokar povedal v tujem/ciljnem jeziku. Konsekutivno tolmačenje lahko poteka pred celo skupino ljudi (kar je vse bolj pogosto) ali pred posameznikom. Konsekutivno tolmačenje se razlikuje od simultanega, ker ne poteka v realnem času.

Šepetano tolmačenje

To obliko tolmačenja uporabljamo, kadar eden ali dva udeleženca konference ali srečanja ne poznata uporabljenega jezika. V tem primeru tolmač sedi pri osebi in mu v uho simultano šepeta prevod. Ta način tolmačenja priporočamo le, če par udeležencev ne razume govorjenega jezika in če ne nameravajo držati govora (saj v tem primeru bi moral en sam tolmač prevajati za večje število udeležencev, kar je v veliki dvorani le težko izvedljivo).

Sodni prevodi

Lokaliziranje

Da bi dosegli čim več novih strank in novih trgov, to lahko storite le, če se njim obrnete v tujem ciljnem jeziku.

Lokalizacija spletnih strani

Če boste upoštevali globalni trg s pomočjo interneta boste lahko dosegli velik poslovni uspeh. Če imate pa celo prevedeno Vašo spletno stran, skupaj z opisom vaših izdelkov in storitev, boste lahko dosegli eno globalno učinkovito strategijo, ki bo delovala tudi v ciljnem trgu. Čeprav veliko ljudi zna brati in razume angleščino, obstaja vedno možnost, da pride do nerazumevanja ali pa napačnih interpretacij, ki so pogojeni zaradi kulturno-jezikovnih razlik. Ljudje bodo prej kupovali vaše storitve ali izdelka, če obstaja opis ali splošna informacija o njih tudi v njihovem jeziku.

Lokalizacija spletnih strani je globalna poslovna strategija, ki vam bo pomagala tako, da bo vaša spletna stran imela res mednarodni slog in da bo tako dostopna milijonom novih kupcev/strank na globalnem trgu.

Sm-art prevajalska agencija lahko prevaja vaše dokumente in besedila, tako da bo vaša lokalizirana spletna stran povsem isto učinkovita kot izvirnik.

Lokalizacija programske opreme

Če si prizadevate, da bo Vaša programska oprema čim bolj funkcionalna v tujem jeziku in torej, da jo bodo tuji uporabniki tudi ustrezno razumeli je potrebna prilagoditev opreme aplikacijam novega ali pa ciljnega trga.

Osebno pripravim  Vašo programsko opremo za uvajanje v tuji tržni segment. Poleg tega pregledam tehnično, jezikovno in slogovno programsko opremo in omogočamo uspešno hitro in po ceni tržno uvajanje. Vi samo sporočite v katerem jeziku želite imeti program mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo!!!

Community interpreting

Jezikovni tečaji

Naše tečaje lahko obiskujete kot posameznik, lahko pa se prijavite kot skupina; seveda s skupinskim popustom.

Italijanščina in nemščina

Začetni in nadaljevalni jezikovni tečaji: splošni in specializirani tečaji, poslovni tečaji in konverzacija. Tečaji so namenjeni vsem: otrokom od 4. – 6. leta, osnovnošolcem, dijakom, študentom, odraslim in seniorjem.

Začetni, nadaljevalni in specializirani tečaji

mini tečaji: 30 ur maxi tečaji: 60 ur

Poslovni tečaji in konverzacija

Tečaji poslovnega jezika, na primer poslovne angleščine; konverzacija z “native speakerji”. 10-urni, 20-urni ali 30-urni tečaji