20. 09. 2020

Pisni prevodi

Zagotavljam vam kvalitetne pisne prevode vaših besedil.

Splošna besedila

z različno obliko in vsebino, ki pa niso zahtevna s terminološkega vidika

Tehnična besedila

iz najrazličnejših področij: priročniki, navodila za uporabo, knjige, pogodbe, specifikacije, podatkovni spisi, znanstveni in medicinski članki ter dokumenti, poslovna korespodnenca, programska oprema, certifikati in potrdila, bilance itn.

Marketinška besedila

lahko vam pomagam pri uresničevanju posebnih prevajalskih marketinških projektih, ki zajemajo izdelavo in prevod brošur, revij, oglaševalskih besedil, spletnih strani, poslovnih pisem in sporočil ter motivacijskih pisem itn.

Sodno overjeni prevodi

največkrat gre tukaj za prevajanje pogodb, pooblastil, diplom, letnih in finančnih poročil, zdravniških spričeval, ki morajo biti sodno overjeni.