22. 10. 2020

Tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje. V grobem se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje.

Simultano prevajanje ali tolmačenje

Smart pokriva vsa področja simultanega prevajanja bodisi za zasebno kot javno področje, za ciljne skupine, oglaševalne agencije, razne javne, zasebne in ostale dogodke.

Simultano prevajanje ali tolmačenje poteka tako, da tolmač v kabini posluša govornika v tujem jeziku in ustno prevaja v drugi jezik, v realnem času. Simultano prevajanje omogočata navadno dva tolmača za isti jezik, ki se zamenjujeta na približno pol ure tolmačenja. Tolmači prevajajo v zvočno izolirani kabini s pomočjo slušalk in mikrofona, poslušalci v dvorani pa so opremljeni s slušalkami z gumbom, s katerim lahko prižgejo mikrofon, če želijo tolmaču postaviti vprašanje, ki ga bo ta govorniku postavil v tujem jeziku.

Naša agencija razpolaga s strokovnimi in izkušenimi tolmači, ki bodo omogočili uresničevanje vaših poslovnih ciljev.

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je najbolj pogosta oblika tolmačenja, saj ne zahteva uporabo dodatne opreme kot pri simultanem tolmačenju (zvočno izolirana kabina, slušalke itn.) oz. dolgoročnega in zahtevnega načrtovanja.

Govornik izreče nekoliko stavkov in se nato zaustavi, tolmač pa ponovi to kar je govornik ravnokar povedal v tujem/ciljnem jeziku. Konsekutivno tolmačenje lahko poteka pred celo skupino ljudi (kar je vse bolj pogosto) ali pred posameznikom. Konsekutivno tolmačenje se razlikuje od simultanega, ker ne poteka v realnem času.

Šepetano tolmačenje

To obliko tolmačenja uporabljamo, kadar eden ali dva udeleženca konference ali srečanja ne poznata uporabljenega jezika. V tem primeru tolmač sedi pri osebi in mu v uho simultano šepeta prevod. Ta način tolmačenja priporočamo le, če par udeležencev ne razume govorjenega jezika in če ne nameravajo držati govora (saj v tem primeru bi moral en sam tolmač prevajati za večje število udeležencev, kar je v veliki dvorani le težko izvedljivo).